Menu

Generalforsamling i Forældreforeningen

image
03. marts 2023 kl. 08:48

Lundtofte februar 2023

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I Lundtofte Boldklubs Forældreforening, husets venner

Fredag den 24. marts 2023 kl. 18.00 i

Cafeteriet i Lundtofte Boldklub

 

Efter generalforsamlingen er der spisning

Menu: Mørbradgryde med Ris Pris 50.00 kr.

Tilmelding og betaling senest den 16.3.2023

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

1 valg af dirigent

2 Formanden aflægger beretning

3 kassereren fremlægger regnskab

4 Fastsættelse af kontingent

5 Behandling af indkommende forslag (skal være modtaget senest 10.03.2023 på mail fflundtofte@gmail.com)

6 Valg af bestyrelse jfr. § 8 a

7 Valg af revisorer jfr. § 9-9 a

8 Eventuelt

 

Der skal vælges følgende under punkt 6 og 7

 

Formand Jørgen Olsen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem John Voller (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem John Christiansen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jan Fynbo (træder ud af bestyrelsen og bliver 2. suppleant)

Suppleant Kim Rasmussen (stiller ikke op til genvalg)

Revisorer to stk.

 

Forældreforeningen. Husets venner byder på en forfriskning

Under generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen