Menu

Forældreforeningen/Huset venner

Forældreforeningen/Husets venner består især af forældre til tidligere og nuværende spillere. Foreningens eneste formål er at rejse penge til ungdomsarbejdet i Lundtofte Boldklub. De seneste mange år har det været muligt for Forældreforeningen at støtte Lundtofte Boldklub med ca. 40.000 kroner om året.

Ud over denne støtte, der især bruges på de årlige ture til turneringer rundt omkring i Danmark og udlandet, så støtter Forældreforeningen også økonomisk trængte ungdomsmedlemmer i form af kontingentbetaling.

Alle kan være medlem af Forældreforeningen (indmeldelsesblanket). Medlemskabet koster 150,- om året pr. person. Hovedindtægtskilden for Forældreforeningen er dog bankospil. Hver torsdag i vinterhalvåret afholdes der bankospil i cafeen i Lundtoftehallen, og sæsonens højdepunkt er det årlige julebanko i Lundtoftehallen den første søndag i december måned.

Torsdagsbanko - læs mere her

Efter generalforsamlingen i efteråret 2021 er der kommet nye ansigter i bestyrelsen - læs mere her


FORÆLDREFORENINGEN/HUSETS VENNER