Menu

Forældreforeningen holder generalforsamling

image
27. september 2021 kl. 13:07

 

Lundtofte Boldklubs Forældreforening, Husets Venner, afholder

Generalforsamling i Lundtoftehallens Cafeteria

Fredag den 29. oktober 2021, kl. 19:00

 

DAGSORDEN

 

Grundet Covid 19, var sidste generalforsamling primo 2019, det medfører at vi har samtlige bestyrelsesposter på valg, denne gang.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, jfr. § 8 a.
 7. Valg af revisorer, jfr. § 9-9 a.

Der skal vælges følgende, under punkt 6 og 7.

 1. Formand (på valg næste gang 2023)
 2. Næstformand (på valg næste gang 2022)
 3. Kasserer (på valg næste gang 2022)
 4. Sekretær (på valg næste gang 2023)
 5. Bestyrelsesmedlem (på valg næste gang 2022)
 6. Bestyrelsesmedlem (på valg næste gang 2023)
 7. Bestyrelsesmedlem (på valg næste gang 2023)

Suppleanter to stk. (på valg hvert år)

Revisorer to stk. (på valg hvert år)

 

På bestyrelsens vegne.

Sekretær

Tommy Nielsen