Menu

Så åbnes der for fodbolden igen

image
15. maj 2020 kl. 08:30
Fodbolden er tilbage med Corona-regler
Det er med en del "corona-regler" at fodbolden igen starter i Lundtofte.
For at hjælpe alle på vej, vil der hver dag være 1-2 coronavejledere på anlægget med tydelige t-shirts, og vi vil hjælpe bedst muligt og bruge de erfaringer, som vi sikkert hurtigt gør os – husk vi har heller ikke prøvet dette før.
Det vigtigste for os udover fodbold er, at ingen overtræder forsamlingsforbuddet med følgende store bøder. 
Derfor er mantraet: Max 10 prs i hver firkant inkl træneren/den voksne og ingen tilskuere/forældre på anlægget – se særlige forhold for 2014/2015.
 
Adgangsforhold:
Lundtoftehallen er lukket, så du kan IKKE komme fra P-plads til anlægget pga ombygningen af hallen.
Hullet: Du kører direkte til træning dernede – håndvask hjemmefra eller oppe v boldrummet inden. Der er IKKE håndvaske i hullet.
Ny Bane: Du går ind fra Nøjsomhedsvej og sætter din cykel udenfor anlægget. Håndvask v boldrum.
Opvisningsbanen: Du går ind gennem lågen ved Villumsensvej og sætter din cykel udenfor anlægget. Håndvask v boldrum.

 

Baneplan i corona-tiden.

Alle tre 11-mandsbaner er inddelt i 4 felter. I Hullet er der desuden en 5. bane på forstykket op mod Ravnholmvej. Denne bane kaldes nr. 5 i planen. Kunstbanen er opdelt i to baner.

En træning bør kun vare max 75 minutter, da alle spillere og trænere SKAL være væk fra banen 5 minutter før træningstiden udløber, dvs har man træning 16.30-18.00, så SKAL banen være forladt og klar til næste hold kl 17.55. Der må ikke være hverken spillere eller trænere tilbage, når næste hold overtager banen.

En træning kan sluttes af med ca 20 minutters spil 4 vs 4, hvor NÆRKONTAKT, TACKLINGER OG HOVEDSTØD SÅ VIDT MULIGT begrænses. Resten af træningen er med øvelser og løbetræning med 1 meters afstand uden at bruge hænder (undtaget målmanden med egne handsker).  Vi forsøger at nå at sætte mål på de forskellige baner. Det er kun træneren, som flytter målene,

Please: Prøv at udnytte pladsen bedst muligt og undgå for meget stigetræning eller hurtige fødder på det samme sted. Banerne bliver meget slidte. Hvis regnen siler ned, vil vi nok aflyse hurtigere end normalt, da vi forhåbentlig skal spille kampe på dem til efteråret.

Årgang

Baner

2015 (den nye årgang)

Fredag:

2 felter på opvisningen mod syd og 1 felt på kunstbanen mod syd.

2014

Lørdag:

2 felter på kunstbanen som i vinterperioden

2013

Tirsdag/fredag:

2 felter i Hullet i den sydlige ende mod Nøjsomhedsvej

2012

Tirsdag/fredag:

2 felter på opvisningen mod nord og 1 felt på kunstbanen mod nord.

2011

Tirsdag/fredag:

4 felter på Ny Bane

2010

Tirsdag/fredag:

2 baner i Hullet mod nord samt forstykket.

2008/09

Mandag/onsdag:

4 felter på Ny Bane

2007

Mandag/onsdag:

Kunstbanen

2006

Tirsdag/torsdag:
2 felter på Opvisningen mod syd.

2002/03

Mandag/torsdag:

2 felter i Hullets nordlige ende.

Senior 1

Tirsdag/torsdag:

4 felter på Opvisningen

Senior 2-3-4

Tirsdag/torsdag

8 felter på Ny Bane og i Hullet samt kunstbanen efter behov

Senior 5

Mandag/onsdag:

2 felter på Ny Bane

De evige talenter

Tirsdag:

Kunstbane/opvisningen

Damer

Onsdag:

Opvisningen

Voksne mænd

Onsdag/lørdag:

Kunstbane/opvisningen

 

 

 

Det er vigtigt, at man holder sig til de tildelte baner, da vi ellers ikke kan overskue og adskille holdene og sikre, at vi alle overholder politiets krav om max 10 personer incl træner pr coronabane.

 

Vi passer på hinanden ved at:

  1. Sørge for at bolde kegler mv er klar til brug i god tid inden træningen starter. Pumpe bolde dagen før. Der må ikke bruges veste til træning.

  2. Sikre at spillerne tilmelder sig træning, så man ved, hvor mange der kommer.

  3. Give besked til spillere og forældre om, at spillerne skal ankomme i sidste øjeblik og at forældre ikke må være på anlægget, mens der trænes (gælder ikke årgang 2014/15).

  4. Inddele spillerne i grupper på forhånd og tage imod spillerne ved indgangen til anlægget og anvise den coronabane (felt) spilleren skal være i. Alle spillere skal dog vaske hænder inden træning ved de opstillede håndvaske v boldrummet. Man går ned og vasker hænder ad trappen v boldrummet og op igen ad trappen v cafeen. Hvis spilleren kommer hjemmefra og lige har vasket hænder er det ok.

  5. Spillerne må ikke forlade den anviste coronabane under træningen. Vildfarne bolde hentes af trænerne i de respektive felter eller sparkes retur af de andre. Trænerne må heller ikke skifte bane. Hver træner må kun træne 1 bane.

  6. Spillerne bør komme i sidste øjeblik op til træningsstart, vaske hænder, træne og skal forlade anlægget straks, når træningen slutter.

  7. Trænerne skal påbegynde oprydning mv senest 10 minutter før træningstiden udløber og være helt væk fra banen 5 minutter før træningstiden er slut. Dog skal den ansvarlige træner spraye boldene med rengøringsmiddel efter træning og tørre dem af med våde klude. Bestyrelsen sørger for, at dette står fremme v boldrummet. Man kan evt tage boldene med hjem og gøre det hjemme. 

  8. Omklædningsrum og cafe er LUKKEDE. I skrivende stund er toiletter også lukkede, men forvaltningen arbejder på en løsning.