Menu

Forældreforeningen aflyser banko og GF

11. marts 2020 kl. 15:00

AFLYSNING !!!

Forældreforeningen i Lundtofte boldklub har besluttet at følge LTK,s anvisninger og aflyser bankospillet resten af forårssæsonen (den12-19-26 marts). Vi starter op igen til efteråret den 2. september.

 

Forældreforeningens generalforsamling den 20. marts udsættes til efteråret, nærmere besked om det kommer senere.

 

Finn Riber