Menu

Forældreforeningen holder generalforsamling

13. februar 2019 kl. 22:50

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lundtofte Boldklubs Forældreforening, Husets Venner

fredag den 15. marts 2019, kl. 19:00 i cafeteriaet i Lundtoftehallen.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelse.

På valg er:

Formand: John Vollertsen. (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem: Tommy Nielsen (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Olsen (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem: John Christiansen (villig til genvalg).

Suppleanter: Valg af suppleanter.

  1. Valg af revisorer, jfr. § 9-9a

På valg er:

Revisorer: Valg af revisor.

Revisorersuppleanter: Valg af revisorersuppleanter.

8 Eventuelt:

Forældreforeningen, Husets venner byder på en forfriskning under generalforsamlingen.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

 

PS:

Husk at indbetale kontingent over netbank på konto 1551 1177842 Danske Bank, skriv venligst Jeres medlemsnummer eller navn i besked til modtageren.

 

PPS.

Forældreforeningen / Husets Venner inviterer i forbindelsen med generalforsamlingen vores medlemmer med påhæng til gammeldags gule ærter med sul og medister, fredag den 15. marts 2019 fra kl. 18:00 til 19:00 i Lundtoftehallens cafeteria.

Dette kan ikke gøres gratis så prisen for måltidet er 40,00 kr. og kræver tilmelding på tlf. 24 67 71 68 eller til formanden om torsdagen til banko, eventuelle drikkevare, så som brændevin og øl kan købes til 12,00 kr. pr styk.