Menu

Indmeldelse i LB


Alle priser er for et halv årigt kontingent excl. kr. 100,- i indmeldelses gebyr

 

  

Bemærk at der tillægges et indmeldelses gebyr på kr. 100,-

For aktive medlemmer opkræves kontingentet 1/1 & 1/7, med forfaldsdato 15 dage senere, via online betaling.
For passive medlemmer opkræves kontingentet 15/1 & 15/7, med forfaldsdato 5 dage senere, via online betaling.