Menu

Kontingentsatser

Opdateret 17.02.2017

Ungdom til og med U19

kr. 625 pr. halvår
Ungsenior til og med 25 år kr. 625 pr. halvår
Senior kr. 625 pr. halvår
Oldboys/veteran kr. 625 pr. halvår
Passiv kr. 110 pr. halvår
Indmeldelsesgebyr kr. 100

 

For aktive medlemmer opkræves kontingentet 1/3 & 1/7, med forfaldsdato 15 dage senere, via online betaling.
For passive medlemmer opkræves kontingentet 15/1 & 15/7, med forfaldsdato 5 dage senere, via online betaling.
 
Betaling af kontingent kan også ske ved overførsel af pengene til konto 1471-1561706132 (husk at oplyse navn og årgang)

 

 

Lundtofte på FaceBook